Egzekucja długów, jako główne czynności komornicze.

Do zadań komornika należy wiele obowiązków, ale zazwyczaj kojarzony jest z egzekucją długów. Takie postępowanie jest działaniem ostatecznym, jednak często praktykowanym przez wierzycieli i firmy windykacyjne. Egzekucję komorniczą można przeprowadzić, gdy dłużnik pomimo nakazu zawartego w wyroku sądu, nadal unika spłaty swoich zobowiązań.

Zdanie wierzyciela.

Wypełnianie obowiązków przez komornika polega m.in. na skutecznym prowadzeniu spraw powierzonych przez wierzycieli. Aby ściągnąć należności od dłużnika powinien działać zgodnie z prawem, na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji jak również w granicach tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Egzekucja powinna być w zakresie wskazanym we wniosku wierzyciela, komornik nie powinien ruszać majątku dłużnika, nie wskazanego we wniosku. To wierzyciel wskazuje czy jego należności mają być ściągnięte z pensji dłużnika, jego rachunków bankowych, nieruchomości, czy składników majątkowych ruchomych. Egzekucja z nieruchomości lub ruchomości ma na celu doprowadzenie do licytacji publicznej, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczone na pokrycie długów.

Wszystkie czynności muszą mieć na uwadze wskazane w przepisach ograniczenia co do dopuszczalnego zajęcia komorniczego. Pewne środki niezbędne dłużnikowi do życia i utrzymania egzekucji nie podlegają.

Co podlega egzekucji?

Co może zająć komornik? Zapewne ruchome składniki majątku, ale również te rzeczy, które są we władaniu dłużnika. Może to być sprzęt różnego rodzaju – AGD i RTV, komputery, instrumenty muzyczne, pojazdy mechaniczne. Należy pamiętać, że komornik jest władzą wykonawczą, nie docieka i nie udowadnia, gdy zajmuje rzecz ruchomą nie musi stwierdzać czy należy ona do dłużnika. Ma prawo zając to co jest we władaniu zadłużonego, np. samochód w leasingu czy nawet auto przyjaciela czy narzeczonego. Odwołanie od takich decyzji komorniczych może tylko sąd rozstrzygając powództwo przeciwegzekucyjne.

Egzekucji również można dokonać na nieruchomościach – domy, działki, mieszkania, garaże. Komornik dokonuje zajęcia, a następnie opisu i oszacowania. Biegły sądowy wykonuje wycenę i określa wartość rynkową danej nieruchomości. Następnie wystawia się ją na licytację publiczną, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza na pokrycie długów oraz opłat komorniczych.

Dopuszczalna jest również egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, rachunków bankowych i innych praw majątkowych, wierzytelności itp.

Czego komornik zająć nie może?

Z pewnością komornik powinien pomijać w egzekucji przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi do życia i wykonywania pracy zarobkowej. Są to na pewno przedmioty typu ubranie, pościel, bielizna czy odzież robocza, zapasy żywności i opału niezbędne do użycia przez 1 miesiąc. Zapewne jest tym komputer , gdy wiadomo, że wykonujemy pracę tylko na nim. Komornik nie zawsze ma odpowiednią wiedzę na temat sytuacji dłużnika, dlatego istotne jest jego współdziałanie i wnioskowanie aby uniknąć zajęcia rzeczy, które są prawnie wyłączone.