Pożyczka lub kredyt to usługa, z której korzysta się z reguły wtedy, gdy brakuje nam pieniędzy na przeprowadzenie jakiś inwestycji lub gdy chcemy wyjechać na wakacje. Czasami jednak zdarza się tak, iż ze względu na duży przypływ gotówki, będziemy chcieli spłacić zaciągniętą pożyczkę wcześniej. Spłata pożyczki przed terminem a odsetki – nad tą kwestią zastanawia się niejeden pożyczkobiorca. Czy warto spłacać pożyczkę bądź kredyt przed terminem określonym w umowie? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Pożyczka a kredyt – na czym polega różnica?

Zanim zdecydujemy się na wzięcie kredytu lub pożyczki, warto zastanowić się, jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma produktami finansowymi. Kredyt to produkt, którego udzielać mogą wyłącznie instytucje bankowe. Pożyczki mogą być z kolei udzielane przez instytucje oraz osoby fizyczne. Dokładne zasady dotyczące udzielania pożyczek oraz kredytów są zawarte w odrębnych aktach prawnych. Normy związane z udzielaniem kredytów są zapisane w prawie bankowym, zaś o pożyczka jest mowa w Kodeksie Cywilnym. Oba omawiane produkty finansowe podlegają jednak ustawie o kredycie konsumenckim.

Podstawowym wyróżnikiem kredytów jest fakt, iż zaciągając go, bank będzie prześwietlał uzyskiwane przez nas dochody oraz naszą historię kredytową w sposób bardzo dokładny. Zanim otrzymamy kredyt, będziemy musieli również dostarczyć o wiele większą liczbę dokumentów aniżeli przy wnioskowaniu o pożyczkę.

Wcześniejsza spłata pożyczki/kredytu – czy to się opłaca?

Co się wydarzy, gdy podejmiemy decyzję o wcześniejszym spłaceniu kredytu? Spłata pożyczki przed terminem a odsetki? Warto wiedzieć, że artykuł 49 ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem, który został jasno określony w umowie, całkowity koszt danego kredytu zostaje obniżony o te koszty, które są związane z okresem, o który został skrócony czas obowiązywania danej umowy, chociażby dany konsument poniósł je przed daną spłatą”. Słowa zawarte w tym artykule jasno wskazują, iż jeśli zdecydujemy się spłacić raty kredytu wcześniej, to dany bank zmniejszy jego koszty o odsetki od dnia, w którym kredyt został spłacony. Ponadto, należy pamiętać o tym, iż bank musi nam również zwrócić koszty prowizji, jakie ponieśliśmy na samym początku podczas podpisywania umowy. Takie same zasady obowiązują wtedy, gdy zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę pożyczki.

Należy jednak wspomnieć o jednej niezwykle istotnej kwestii. Niektóre instytucje w umowie zastrzegają sobie, iż jeśli konsument zdecyduje się na wcześniejszą spłatę rat, i tak będzie musiał ponieść całościowe koszty prowizji. Należy zatem dokładnie weryfikować przed wzięciem pożyczki bądź kredytu, jakie zapisy w tym zakresie zostały zawarte w regulaminie udzielania pożyczki/kredytu. Dzięki temu uchronimy się później od ponoszenia niepotrzebnie dodatkowych kosztów.

Wcześniejsza spłata pożyczki – im szybciej, tym lepiej!

Gorąco zachęcamy do tego, by spłacać swoje pożyczki wcześniej – dzięki temu możemy odzyskać pokaźną ilość odsetek oraz prowizji. Odsetki mogą bowiem bardzo mocno zwiększać późniejsze koszty. Spłata pożyczki przed terminem to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie.