Zaciągnięta pożyczka-chwilówka zawsze może wpłynąć na zdolność kredytową osoby, która wzięła tego rodzaju pożyczkę. Zaciągnięcie chwilówki może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową z kilku powodów. Chwilówki stanowią kredyty krótkoterminowe, a każdy taki kredyt zmniejsza zdolność kredytową. Wpływają też negatywnie na wskaźnik zadłużenia. Zaciągnięcie chwilówki może być też obciążeniem dla analizowanej przez banki historii kredytowej. Przy ocenie zdolności kredytowej danej osoby banki biorą pod uwagę nie tylko całkowitą sumę zaciągniętych uprzednio kredytów. Ważna jest także ilość zaciągniętych pożyczek, terminowość spłat oraz rodzaj zaciągniętych zobowiązań finansowych (już sam fakt zaciągania chwilówek może w oczach banków i innych instytucji finansowych wpływać negatywnie na ocenę sytuacji finansowej danej osoby)

Chwilówki stanowią kredyty krótkoterminowe

Niezależnie od wielkości pożyczki i przewidywanego czasu spłaty, pożyczki-chwilówki są uważane za kredyty krótkoterminowe. Oznacza to, że muszą być one spłacone w krótkim czasie, najczęściej w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Przez cały ten okres pożyczka-chwilówka obniża zdolność kredytową o przewidzianą do spłaty sumę kredytu. Mimo że wpływ chwilówek na zdolność kredytową jest krótkotrwały, nie różni się on poza tym od wpływu innych, długoterminowych kredytów. Dotyczy to oczywiście pożyczek spłacanych w terminie – wpływ chwilówek niespłacanych terminowo na zdolność kredytową jest jeszcze bardziej negatywny. Zaciągnięcie takiego kredytu i nieuregulowanie go w terminie może bowiem wpłynąć negatywnie na na historię kredytową danej osoby nie tylko w bieżącym momencie. Wpływa na ocenę zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy także w przyszłości, rzutując na jego historię kredytową.

Pożyczki-chwilówki a wskaźnik zadłużenia

Zaciągnięcie pożyczki-chwilówki wpływa bezpośrednio na wskaźnik zadłużenia. Im wyższy wskaźnik zadłużenia, tym większe ryzyko, że osoba nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych w przyszłości. Wskaźnik zadłużenia definiuje się jako relację całkowitego zadłużenia danej osoby do osiąganych przez nią dochodów. Przez całkowite zadłużenie rozumie się wszystkie zobowiązania finansowe tej osoby takie jak kredyty i pożyczki, w tym również zadłużenie na kartach kredytowych oraz pożyczki krótkoterminowe. Zwłaszcza w sytuacji gdy dana osoba ma już wiele zobowiązań finansowych, zaciąganie wielu kolejnych chwilówek może poważnie zwiększyć jej zadłużenie, a nawet doprowadzić do tzw. spirali kredytowej, w której zakumulowane pożyczki stają się trudne do spłacenia. Pamiętać przy tym należy, że chwilówki to wprawdzie pożyczki krótkoterminowe, zazwyczaj jednak ich oprocentowanie jest bardzo wysokie. Sytuacja obciążenia wielu chwilówkami bardzo negatywnie wpływa na zdolność kredytową.

Chwilówki a historia kredytowa pożyczkobiorcy

Prócz ściśle rozumianej zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, zaciąganie pożyczek-chwilówek może wpływać negatywnie także na jego historię zadłużenia. Wywiera ona znaczny wpływ na to, jak banki i inne instytucje finansowe oceniają realną zdolność potencjalnych kredytobiorców do spłaty kredytów. Warto pamiętać, że jest to także wpływ o charakterze nieformalnym. Chwilówki zaciągane są najczęściej przez osoby w złej sytuacji finansowej, osiągającej niskie dochody. Oznacza to, że banki i inne instytucje finansowe mogą negatywnie rozpatrywać wnioski kredytowe w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o kredyt długoterminowy jest obciążona właśnie tego rodzaju pożyczkami. Osoba, która zaciągnęła chwilówkę, może mieć więc problemy z uzyskaniem kolejnego kredytu lub pożyczki w przyszłości. Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę historię kredytową klienta i jego zdolność kredytową przed udzieleniem kredytu lub pożyczki.

Jak uniknąć wpływu chwilówek na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływa przede wszystkim całkowita wysokość zadłużenia osoby wnioskującej o kredyt. W praktyce banki rozpatrują jednak także ilość i rodzaj zaciągniętych kredytów. Samo zaciąganie pożyczek-chwilówek, zwłaszcza wielu tego rodzaju pożyczek, może świadczyć negatywnie o sytuacji finansowej osoby wnioskującej o kredyt w banku. Decyzja o zaciągnięciu chwilówki powinna być więc zawsze dokładnie przemyślana. Jeśli planujemy więc wzięcie kredytu, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu chwilówki należy dokładnie przeanalizować własną zdolność kredytową oraz możliwości spłaty każdego zaciągniętego zobowiązania. Przed zaciągnięciem kredytu w banku warto postarać się o całkowitą spłatę wszystkich chwilówek – zwiększy to ściśle rozumianą zdolność kredytową, obniży wskaźnik zadłużenia oraz zmniejszy negatywny wpływ chwilówek na historię zadłużenia. Z drugiej strony, terminowa i pełna spłata chwilówek może wpłynąć pozytywnie na ocenę sytuacji finansowej kredytobiorcy wtedy, gdy planujemy zaciągnięcie kolejnych pożyczek-chwilówek lub dowolnego rodzaju pożyczek krótkoterminowych.

Szukając najlepszej chwilówki zachęcamy do skorzystania z porównywarki chwilówek dostępnej na naszej stronie.