Popadnięcie w zadłużenie traktowane jest przez wielu dłużników za rzecz wstydliwą lub na tyle osobistą, że nie należy się z tym dzielić. Niestety, zaległości w spłatach skrywane są często także przed osobami najbliższymi. Po śmierci dłużnika można przeżyć przez to szok. Jak wygląda to w kwestii małżonków? Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Co roku przybywają w Polsce setki dłużników. Wielu z nich zaczyna od drobnych zaległości, które szybko przeradzają się w tzw. spiralę zadłużenia. Popadnięcie w taki stan jest wyjątkowo trudne do okiełznania, a wielu konsumentów z zaległymi zobowiązaniami unika pomocy innych lub nawet informowania bliskich na temat swojej sytuacji finansowej.

Długi bliskiego – nieprzyjemna niespodzianka

W ten sposób wiele rodzin i małżeństw żyje często w nieświadomości na temat finansów ich najbliższych. O długach można dowiedzieć się przez to zupełnie nieprzypadkowo, w najmniej spodziewanych momentach. Powszechnym zjawiskiem są np. sytuacje, gdy komornik puka do drzwi, a domownicy nie kryją zaskoczenia z powodu jego wizyty. Rodzi to strach – jakie ma on prawa wobec mienia bliskich dłużnika i co ma prawo skonfiskować na poczet spłaty długu?

Sprawa wygląda następująco. Komornik ma prawo wkroczyć do mieszkania lub domu dłużnika i przejąć wartościowe części jego majątku. Mogą to być przedmioty, których stan własności wykazać, jak samochód czy drogocenny towar zakupiony na umowie, jak i przedmioty. Ponadto, komornik może też przejąć rzeczy, wobec których zachodzi podejrzenie, że są używane przez dłużnika. Może to być zatem rower, laptop lub np. kolekcja monet. W przypadku mienia wspólnego między małżonkami lub członkami rodziny – niestety, komornik również ma prawo je przejąć, jeśli nie znajdzie innych drogocennych przedmiotów.

Jak poznać stan majątkowy bliskiej osoby po jej śmierci?

Obawy związane z kwestią zadłużenia bliskiej osoby są jeszcze większe, gdy niespodziewanie ona umiera. Owdowiali małżonkowie głowią się często w pewnym momencie, czy zmarła osoba nie zatajała przed nimi swojej negatywnej kondycji finansowej.

Nie jest ona dłużej tajemnicą w przypadku ujawnienia testamentu, który we wiążący sposób określa zasady podziału i dziedziczenia majątku. Poznaje się wtedy bowiem wszelkie elementy majątku zmarłego, jak i jego zobowiązania oraz ewentualne zadłużenie.

Długi osoby zmarłej – co może nimi być?

Jak wiadomo, liczba zobowiązań, jakie potencjalnie można zaciągnąć lub być obciążonym w danych sytuacjach, jest silnie zróżnicowana. Warto wymienić najpopularniejsze źródła długów, z jakich tytułu pojawiają się zaległości finansowe.

  • Nieuregulowane terminowo raty kredytu.
  • Niespłacona na czas chwilówka lub pożyczka.
  • Nieopłacone rachunki za wodę, gaz, prąd, internet, telefon itd.
  • Zaległy czynsz za mieszkanie.
  • Niespłacona rata za zakupiony produkt.
  • Niezapłacony mandat.
  • Nieuregulowana rata leasingu za samochód lub wynajmu za biuro, lokal itd.
  • Niezapłacona faktura.
  • Niespłacona składka za ubezpieczenie dowolnego rodzaju.
  • Inne długi jak np. pożyczone prywatnie pieniądze, pożyczony niezwrócony samochód itd.

Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

W przypadku małżonka lub małżonki osoby zmarłej kwestia odpowiedzialności za długi jest uzależniona od najważniejszego aspektu. Jest to dziedziczenie majątku. Choć żona, w teorii, jest najbliższą osobą wobec zmarłego, to jednak z dowolnych powodów może zostać wydziedziczona przez małżonka. Mógł on ukryć przed nią ten fakt, odbierając przez to jej możliwość zostania spadkobiercą jego majątku.

W przypadku korzyści finansowych może to być niemiłe zaskoczenie. Jeśli jednak mowa o długach, których zmarły małżonek dużo uzbierał, wówczas żona nie ma wobec nich żadnych powinności i nie przepadają na nią żadne zobowiązania męża.

Czy można odrzucić testament, gdy zawiera on długi?

Co sytuacji, gdy mąż uwzględnił swoją żonę w testamencie jako spadkobierczyni? W świetne obecnie obowiązujących zapisów prawa, żona i każdy inny spadkobierca, mają prawo odrzucić testament.

Mają na ten czas do roku od ujawnienia tego dokumentu i przedstawienia jego pełnych zapisów – zarówno informacji o dziedziczeniu dóbr majątkowych i ziemskich, jak i długów. W przypadku niechęci do przyjmowania majątku z długami, odrzucenie testamentu powoduje zrzeczenie się praw do niego.

Co oznacza przyjęcie testamentu wraz z długami?

Przyjmując testament, w którego skład wchodzi także poczet długów i wszelkich zaległych zobowiązań zmarłego, obowiązek do uregulowania przechodzi na spadkobiercę. Biorąc taki ciężar na swoje barki, warto pamiętać o sprawdzeniu charakteru sługów, ich skali i bieżącego statusu. Może się bowiem okazać, że kwestia ich egzekucji jest już np. na etapie egzekucji komorniczej.

Co, jeśli mąż miał długi i wspólne części majątku z żoną?

Jeśli zmarły był dłużnikiem posiadając zarazem wspólne części majątku z żoną, niestety – komornik ma prawo do egzekucji należności na poczet długu z takiego rodzaju mienia. Mowa tutaj zarówno o samochodzie, jak i innych elementach jak ekspres do kawy, rower, telewizor itd.