Bankowość internetowa jest w dobie 21 wieku bardzo popularnym narzędziem do łatwego przelewania pieniędzy. Płacenie za towary, transakcje między użytkownikami a także regulacje rachunków odbywają się dzięki przelewom Elixir. Każdy bank ma swoje wytyczne co do nich a także odpowiednie godziny ich realizacji.

Co to jest system Elixir?

Elixir nazywamy system, który przetwarza zlecenia płatnicze obciążeniowe oraz uznaniowe, miedzy bankami. Walutą przelewu jest złoty. Sesja ta ma za zadanie ustalić wzajemne należności i zobowiązania banków, które kończą się rozrachunkami w NBP. System ten jest kluczowym dla funkcjonowania bankowości w Polsce oraz posiada status ważnego. Przelewy można zlecić poprzez bankowość internetową lub w oddziale banku. Należy mieć jednak na uwadze, że zlecając przelew w oddziale banku ponosimy opłaty, natomiast płacąc przez internet praktycznie zawsze zlecenia są darmowe.

Kiedy następują przelewy?

Sesje Elixir odbywają się trzy razy dziennie, jednak z pominięciem dni wolnych. Każdy bank ma ustalone konkretne godziny wykonywania przelewów między rachunkami. System przekazuje środki na rachunki w różnych bankach, w przeciągu kilku godzin. Najkrótszy czas jaki system potrzebuje to dwie godziny. Do adresata przelew dojdzie nawet w tym samym dniu, jeśli nadawca wyśle go odpowiednio przed sesją. Statystyki  tej sesji są udostępniane przez NBP.

Komunikaty, które obsługuje system to: polecenia zapłaty, obsługa składek ZUS, płatności podatkowych, wpłaty gotówkowe i polecenia przelewów, GOBI, zwroty oraz czeki.

Jakie warunki należy spełnić, aby system obsłużył operacje bankowe?

Jeśli wykonuje się polecenie wykonania operacji bankowej w sesji Elixir, należy mieć na uwadze pewne warunki m.in:

– kwota przelewu musi być mniejsza niż 100 tys. złotych,

– bank nadawcy jest aktywny w systemie Elixir i z niego korzysta,

– odbiorca ma rachunek w oraz korzysta z systemu Elixir, a także jest aktywny w momencie zgłaszania transakcji,

– walutą przelewu jest złoty,

– bank, którym jest odbiorca akceptuje przelewy a takim trybie.