Dzisiejszy sektor pożyczkowy tak naprawdę bardzo niewiele już przypomina tę samą branżą, z jaką obcowali polscy klienci jeszcze w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Nowoczesne instytucje pożyczkowe to podmioty podlegające kontroli ze strony powołanych do tego instytucji oraz zobligowane do działania zgodnie z przepisami polskiego prawa. W ten sposób wciąż popularny stereotyp głoszący, że sektor pożyczkowy stanowi coś w rodzaju przysłowiowej „szarej strefy” dawno przestał być aktualny oraz utracił adekwatność w stosunku do rzeczywistego stanu rzeczy.

Jednocześnie trzeba jednak dodać, że ryzyko związane z korzystaniem przez klientów z szeroko rozumianych „pożyczek pozabankowych” bynajmniej nie zniknęło całkowicie. Winę za ten stan rzeczy ponosi rzecz jasna prawo, które nadal jest dalekie od doskonałości, pomimo wprowadzenia istotnych regulacji obejmujących część sektora pożyczek pozabankowych. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Działalność współczesnego sektora pożyczkowego: co się zmieniło od lat 90?

Kluczowym momentem dla rozwoju rodzimego sektora pożyczkowego było rzecz jasna uchwalenie przez polskim Sejm Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Wspominana ustawa przewiduje przede wszystkim obowiązek rejestrowania przez firmy pożyczkowego swojej działalności w specjalnie powołanym do tego celu Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oprócz tego, Ustawa o Kredycie Konsumenckim określa również maksymalne dopuszczalne koszty pożyczek. Oznacza to, że instytucje pożyczkowe nie mogą w sposób całkowicie dowolny naliczać ani kosztów podstawowych swoich pożyczek (prowizja, odsetki kapitałowe) ani też kosztów dodatkowych (prowizja za przedłużenie, opłaty za monity z wezwaniami do zapłaty). Poza tym, przepisy przewidują także kontrolę działalności sektora pożyczkowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej wartościowych informacji poświęconych tej niewątpliwej interesującej oraz ważnej tematyce można znaleźć pod tym adresem: https://infonowadeba.pl/aktualnosci/jak-nie-dac-sie-oszukac-firmie-pozyczkowej.

Na co należy uważać zaciągając pożyczkę pozabankową?

Przede wszystkim klient powinien pamiętać, że bynajmniej nie wszystkie podmioty udzielające pożyczek posiadają prawny status instytucji pożyczkowych. Oprócz instytucji pożyczkowych na rynku mamy bowiem do czynienia również z pożyczkami udzielanymi przez tzw. parabanki pożyczkowe, pożyczkodawców prywatnych, a nawet lombardy.

Niestety, w tym wypadku przywoływane już określenie „szara strefa” bardzo często znajduje swoje zastosowanie. Dodatkowo, sporo spośród podmiotów przynależnych do trzech wymienionych kategorii widnieje chociażby na Liście Ostrzeżeń KNF.

W jaki więc sposób klient może zadbać o swoje bezpieczeństwo, korzystając z pożyczek pozabankowych? Przede wszystkim należy ograniczyć nasze zainteresowanie wyłącznie do oferty tych firm, które posiadają status instytucji pożyczkowych, a więc widnieją we wspominanym RIP. W przeciwnym wypadku niestety trzeba liczyć się z dość dużym ryzykiem natrafienia na nierzetelnego pożyczkodawcę.