Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny ma na celu połączenie wszystkich zobowiązań kredytowych w jedno. Pozwala zatem na zapłacenie jednej, comiesięcznej raty, zamiast kilku. Ponadto kredyt koncentruje wszystkie pozostałe w jednym banku, dzięki czemu nie musimy pamiętać o zapłacie kilku rat różnym podmiotom. Konsolidacji podlegają niemal wszystkie rodzaje kredytów: gotówkowe, samochodowe, linie na kartach kredytowych, a nawet kredyty hipoteczne.

Różnica w stosunku do pozostałych kredytów jest zasadnicza – nie otrzymujemy kwoty kredytu do dyspozycji własnej. Zamiast tego płacimy co miesiąc jedną ratę do banku, z którym podpisaliśmy umowę kredytu konsolidacyjnego, a następnie ten bank spłaca nasze zadłużenie wobec innych banków. Czasami istnieje możliwość otrzymania przez klienta dodatkowych środków na wybrany cel, jednak nie jest to regułą i zależy głównie od oferty banku i naszej zdolności kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny – zalety

Podstawową zaletą tego kredytu jest obowiązek zapłaty jednej, niższej raty. Przekłada się to w znacznym stopniu na domowy budżet, co w przypadku osób mocno zadłużonych, które wpadły w tak zwaną pętlę kredytową, ma ogromne znaczenie. Dodatkowa gotówka jest bowiem w stanie zaspokoić ich podstawowe potrzeby. Kolejną zaletą jest możliwość otrzymania dodatkowej kwoty kredytu, która trafia bezpośrednio w ręce kredytobiorcy. Jest to istotne dla osób, które potrzebują dodatkowych pieniędzy, ale nie posiadają już zdolności kredytowej do otrzymania kolejnej tego typu pożyczki.

Kredyt konsolidacyjny pozwala także zaciągnąć zobowiązanie na warunkach korzystniejszych niż poprzednie. Dzieje się tak dlatego, że w momencie podpisywania umowy kredytowej stopy procentowe mogą być niższe, niż w czasie, gdy zaciągane były poprzednie kredyty. Pozwala to zmniejszyć ratę kredytu w jeszcze większym stopniu.

Wady kredytu konsolidacyjnego

Jak każde zobowiązanie finansowe, kredyt konsolidacyjny ma także wady. Jedną z nich jest ogólny koszt, jaki będziemy musieli ponieść. Bank, jak przy udzielaniu każdego kredytu, pobiera za to odpowiednio wysoką prowizję. Wcześniej pobrały ją także inne banki przy podpisywaniu umów kredytowych, mamy zatem do czynienia z podwójnym kosztem opłat bankowych. Dodatkowo wydłuża się czas spłaty kredytu, ponieważ ogólna suma do spłaty pozostaje taka sama, a rata jest niższa. Banki często wymagają od klientów odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Może to być zabezpieczenie hipoteczne na posiadanej przez nas nieruchomości co oznacza, że w przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty rat, bank przejmie nieruchomość.

Dla wielu osób, które chcą jak najszybciej zmniejszyć swoje miesięczne zobowiązania, minusem jest czas oczekiwania na decyzję banku. Analitycy muszą sprawdzić naszą zdolność kredytową, a cały proces może trwać nawet kilka miesięcy. Ponadto na rynku finansowym może aktualnie panować niekorzystna sytuacja dla kredytobiorców, zatem stopy procentowe będą wyższe. Oznacza to konieczność zapłaty wyższych odsetek, co dodatkowo zwiększa ogólne koszty zaciągnięcia kredytu.