Umorzenie odsetek jest próbą porozumienia pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Odsetki, które dłużnik pragnie umorzyć mogą stanowić odsetki karne, albo kapitałowe. Odsetki karne mogą wynosić maksymalnie 14 procent w skali roku. Odsetki kapitałowe są zależne między innymi od okresu kredytowania, jak i pożyczonej kwoty. Jak sporządzić podanie o umorzenie odsetek? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Umorzenie odsetek – co zrobić, gdy odsetki od długu są nazbyt duże?

Zdarzyć się może, że odsetki kapitałowe, albo odsetki karne sprawią, że klient nie będzie w stanie spłacić zobowiązania. Ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7 procent. Zatem przy małych kwotach są możliwe do spłacenia, niemniej jednak przy wyższych kwotach mogą być niemożliwym do spłacenia zadłużeniem, które może się ciągnąć za nami wiele lat.

Jeżeli odsetki od długu są nazbyt duże i nie istnieje żadna inna opcja, aby je spłacić, można sporządzić podanie o umorzenie odsetek do wybranego wierzyciela. Jest to niezwykle podobny dokument do podania o umorzenie długu. W Internecie bez problemu znajdziemy kilka różnych wzorów podań o umorzenie odsetek, które tyczą się różnych sytuacji (na przykład w przypadku odsetek za długo podatkowe).

Wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia nam odsetek

Nie są to jednakże wzory, które mogą być wykorzystane jako doskonały przykład pisma. Nie można ich wysłać do banku, czy innej instytucji finansowej. Najlepiej będzie napisać wniosek o umorzenie odsetek w pełni samodzielnie, biorąc pod uwagę wszelakie elementy, które mają się w nim obowiązkowo znaleźć.

Należy jednakże mieć na uwadze, że wierzyciel nie ma żadnego obowiązku co do umorzenia odsetek (ani umorzenia długu – niezależnie od tego, jaką sytuację ma dłużnik). Umorzenie stanowi dobrą wolę wierzyciela, który domaga się od dłużnika odsetek, jak zwrotu długu na podstawie umowy, która została zawarta z pożyczkobiorcą.

Jak sporządzić podanie w sprawie umorzenia odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu długu – wzór podania, który znajdziemy w internecie będzie zawsze mniej skuteczny, aniżeli samodzielnie sporządzony i spersonalizowany wniosek o umorzenie odsetek od kredytu, czy pożyczki. Koniecznym będzie zawarcie w nim następujących elementów:

  • danych banku, firmy pożyczkowej, czy też prywatnego wierzyciela,
  • danych klienta, czyli dłużnika,
  • dokładniej sumy długu, jak i wynikających z niego odsetek,
  • określenie stosunku prawnego, z którego powstał dług, jak i jego odsetki – chociażby umowa pożyczki na sześć tysięcy złotych na okres 5 miesięcy,
  • zapewnienie o terminowym spłacaniu pozostałych rat, albo zaproszenie do negocjacji warunków spłaty – pokazuje to dobrą wolę, jak i chęć współpracy dłużnika,
  • umotywowanie wniosku o umorzenie odsetek – może to być chociażby niezdolność do pracy, czy też na przykład utrata pracy,
  • załączniki – wszelakie dokumenty, które stanowić będą potwierdzenie umotywowania wniosku,
  • prośbę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby o umorzenie odsetek.